logo fafo 194x64
Arbeidsplassen – demokratiets «skole»?

23. januar 2019

Hvordan skapes sosial kapital – og dermed tillit? Tidligere forskning har for ensidig vektlagt sivilsamfunnets betydning, mener Jon Rogstad og Kaja Reegård. I en artikkel i en internasjonal fagbok har de i stedet rettet blikket mot arbeidsplassenes rolle. Studier av lærlinger i detaljhandelen viser tegn til at unge som gis tillit og ansvar i sin tur får økt følelsesmessig engasjement og tillit til seg selv og andre – viktige bestanddeler for et sunt demokrati.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B