Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Arbeidsplassen – demokratiets «skole»?

23. januar 2019

Hvordan skapes sosial kapital – og dermed tillit? Tidligere forskning har for ensidig vektlagt sivilsamfunnets betydning, mener Jon Rogstad og Kaja Reegård. I en artikkel i en internasjonal fagbok har de i stedet rettet blikket mot arbeidsplassenes rolle. Studier av lærlinger i detaljhandelen viser tegn til at unge som gis tillit og ansvar i sin tur får økt følelsesmessig engasjement og tillit til seg selv og andre – viktige bestanddeler for et sunt demokrati.