logo fafo 194x64
Bedre og enklere tjenestepensjon

09. juni 2017

Spørsmålet om endrede opptjeningsregler og etableringen av en egen pensjonskonto ble reist i lønnsoppgjøret 2016. Regjeringen har presentert ulike modeller for en ny lovgiving. Handel og Kontor og Fellesforbundet ønsket en utredning av regelverksforbedringer. Rapporten, som er skrevet av Fafos Jon M. Hippe og Sven Iver Steen (Arntzen de Besche), presenterer forslag til fornying av regelverket.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi