logo fafo 194x64
Bokkapitler om fagutdanning i Norden

21. juni 2018

Fafo-forsker Anna Hagen Tønder er medforfatter på to kapitler i en bok utgitt av Routledge. Den har tittelen "Vocational Education in the Nordic Countries. Learning from Diversity". Fag- og yrkesutdanning er i mindre grad enn andre utdanningsformer standardisert på tvers av landene i Europa.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi