logo fafo 194x64
Trendene peker mot et mer polarisert arbeidsmarked

28. november 2018

- Dersom man vil opprettholde likheten i de nordiske landene må det gjøres noe kraftfullt for å bremse polariseringen i arbeidslivet, sier Johan Røed Steen i et intervju i tidsskriftet Norden.  Trendene peker i retning av økte kløfter og store behov for utdanning.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B