Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Store hull i kunnskapen om egen pensjon

31. januar 2019

I privat sektor vet ikke 2 av 5 ansatte hvilken pensjonsordning de har på arbeidsplassen. Mange er også usikker på om arbeidsplassen åpner for avtalefestet pensjon (AFP). Også blant ledere og tillitsvalgte melder mange pass. Dette er blant de mest iøynefallende funnene i Ståle Østhus’ rapport Kunnskap om pensjon.