logo fafo 194x64
  • Om Fafo
  • Nyheter
  • Opptak fra Fafo-tv: Lønnsforskjellene øker - hvem har og hvem tar ansvar?
Opptak fra Fafo-tv: Lønnsforskjellene øker - hvem har og hvem tar ansvar?

08. november 2016

Lønnsforskjellene øker, og lønna til de lavest lønte i privat sektor har mer eller mindre stått stille siden 2008. På dette seminaret ble det presentert to rapporter. En om lønnsfordelingen i privat sektor og en om sysselsettingen blant innvandrere.  Seminaret ble arrangeret i regi av Senter for lønnsdannelse.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi