logo fafo 194x64
God faglig utvikling og økt motivasjon for opplæring

08. januar 2019

Vekslingsmodeller betyr at elevene pendler mer mellom skole og bedrift. Dette er et alternativ til det tradisjonelle løpet med to år på skole og to år opplæring i bedrift. Fafo og NIFU har evaluert utprøving av vekslingsmodeller. Konklusjonen er at dette bidrar til god læring og tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, men kan være krevende å gjennomføre.

  • Den videregående fag- og yrkesopplæringen i Norge er i hovedsak organisert som to års opplæring i skole etterfulgt av to års opplæring i bedrift. Dette kalles 2+2-modellen, og innebærer én veksling mellom de to opplæringsarenaene.

    Fafo og NIFU har evaluert utprøvingen av vekslingsmodeller som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen. En vekslingsmodell innebærer flere vekslinger mellom opplæring i skole og bedrift og at elevene går tidligere ut i bedrift og lære.

    I sluttrapporten gis det en samlet beskrivelse av funnene i evalueringen. Evalueringen viser at vekslingselevene har hatt en god faglig utvikling og stor motivasjon for opplæringen.

    Samarbeidet mellom skole og arbeidsliv har også blitt tettere, noe som kan bidra til bedre helhet i opplæringen. Vekslingsmodeller kan imidlertid oppleves som krevende å organisere ved siden av 2+2-modellen, slik det stort sett har vært gjort i forsøket. Veksling kan også være krevende å gjennomføre.

    Evalueringen viser også at fagområdenes ulike opplæringstradisjoner har hatt stor innvirkning på hvordan vekslingsmodellene har blitt utformet og utprøvingen har forløpt.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B