Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Gode på kompetanse når det gjelder

07. mai 2019

Ny teknologi, digitalisering og robotisering stiller store krav til omstilling og kompetanseutvikling i arbeidslivet. På oppdrag fra LO, har Fafo undersøkt hvordan privat sektors arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner på sentralt nivå forholder seg til tariffavtalenes bestemmelser på kompetanseområdet. Evnen til rask omstilling og kompetanseutvikling i etterkant av store teknologiske skifter eller lovendringer synes å være stor – selv om det daglige kompetansesamarbeidet ofte nedprioriteres.

  • I dette prosjektet har vi sett på arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene på sentralt nivå sine holdninger til bruken av kompetansebestemmelsene i tariffavtalene i privat sektor. Hva skal til for at kompetanseutviklingen går fra festtaler til realiteter?

    Vi fant at kompetansefeltet i større grad inviterte til partssamarbeid enn til store konflikter. Et tema som imidlertid kunne føre til uenighet, var fondsordninger til etter- og videreutdanning.

    Lokalt var det stor variasjon, og flere steder respekteres avtalens «ånd», uten at tillitsvalgte eller ledelsen har finlest avtalene.

    Det ser ut som om evnen til rask omstilling og kompetanseutvikling i etterkant av store teknologiske skifter eller lovendringer er stor, selv om det daglige kompetansesamarbeidet ofte nedprioriteres.