logo fafo 194x64
Gode på kompetanse når det gjelder

07. mai 2019

Ny teknologi, digitalisering og robotisering stiller store krav til omstilling og kompetanseutvikling i arbeidslivet. På oppdrag fra LO, har Fafo undersøkt hvordan privat sektors arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner på sentralt nivå forholder seg til tariffavtalenes bestemmelser på kompetanseområdet. Evnen til rask omstilling og kompetanseutvikling i etterkant av store teknologiske skifter eller lovendringer synes å være stor – selv om det daglige kompetansesamarbeidet ofte nedprioriteres.

  • I dette prosjektet har vi sett på arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene på sentralt nivå sine holdninger til bruken av kompetansebestemmelsene i tariffavtalene i privat sektor. Hva skal til for at kompetanseutviklingen går fra festtaler til realiteter?

    Vi fant at kompetansefeltet i større grad inviterte til partssamarbeid enn til store konflikter. Et tema som imidlertid kunne føre til uenighet, var fondsordninger til etter- og videreutdanning.

    Lokalt var det stor variasjon, og flere steder respekteres avtalens «ånd», uten at tillitsvalgte eller ledelsen har finlest avtalene.

    Det ser ut som om evnen til rask omstilling og kompetanseutvikling i etterkant av store teknologiske skifter eller lovendringer er stor, selv om det daglige kompetansesamarbeidet ofte nedprioriteres.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B