Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Har verneombudene et ord med i laget?

20. desember 2018

Ansattes medvirkning i helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet (HMS) har lange tradisjoner. I denne artikkelen, i Søkelys på arbeidslivet, diskuterer Rolf K. Andersen og Mona Bråten hvilken rolle verneombudene på bygge- og anleggsplasser har i dag. De spiller fortsatt en viktig rolle, men medvirkningen blir først og fremst av reaktiv karakter.