logo fafo 194x64
Koordinering i lokale forhandlinger

01. juni 2018

Elin Svarstad og Joachim Thøgersen har skrevet om hvordan koordinering kan  påvirke lønnsspredningen ved lokale forhandlinger. Det er lønnsutviklingen for sivilingeniører og siviløkonomer som er tema i artikkelen, som er publisert i Beta 01/18. Funnene viser at koordinering bidrar til en mer sammenpresset lønnsstruktur, også når dette foregår på lokalt nivå.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi