logo fafo 194x64
NNN sett nedenfra

26. april 2019

På oppdrag fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddel-arbeiderforbund har Fafo intervjuet lokale tillitsvalgte om behov og tanker om egen organisasjon. Aktiviteten i klubbene, graden av skolering og bistandsbehov spriker, men det er bred enighet om at man ønsker mer erfaringsutveksling mellom klubbene, at avdelingene får større ansvar og at medlemspleien blir bedre.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B