logo fafo 194x64
Nytt prosjekt: Gulrøtter i Norges introkurs?

27. februar 2019

Regjeringen vurderer å innføre økonomiske insentiver i introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne innvandrere. På oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal Fafo utvikle forslag til modeller for hvordan dette kan gjøres. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Frischsenteret og kan bli videreført til utforming og utprøving av pilot-prosjekt.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B