logo fafo 194x64
Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter

13. juni 2018

Mer enn halvparten av el-bedriftene har vært direkte involvert i offentlige anbud de siste to årene. Rolf K. Andersen og Mona Bråten har undersøkt hvordan el-bedrifter bemanner slike prosjekter. Rapporten bygger på spørreundersøkelser blant bedriftsledere og tillitsvalgte, samt casestudier av noen utvalgte offentlige prosjekter. Oppdragsgiver er EL og IT Forbundet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi