logo fafo 194x64
Påmelding til Fafokonferansen 2019 er åpnet

14. mars 2019

Grenser viskes ut og samhandling på tvers av land er regelen snarere enn unntaket. Vil vår velfungerende, tillitsbaserte samfunnsmodell slå sprekker, eller er den allerede i ferd med å forvitre?

På årets Fafokonferanse – som også markerer at det er 15 år siden EUs østutvidelse – retter vi oppmerksomheten mot samtidens grenseløse bekymringer for klimaendringer, manglende integrering, større ulikheter, press på lønns- og arbeidsvilkår og velferdsstatens bærekraft.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B