Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Politiet har blitt fjernere fra folket

10. april 2019

Sammen med forskere fra OsloMet, Polithøyskolen og UiO har Fafos Niri Talberg skrevet en rapport om hvordan den såkalte nærpolitireformen har slått ut blant politi-ansatte. I en undersøkelse blant 3100 politifolk uttrykker mange frustrasjon over at de i større grad skal kontrollere framfor hjelpe befolkningen. Mindre lokalkunnskap, mindre uformell kontakt og fortrengning av småoppgaver grunnet terrorberedskap er blant frustrasjonene. Rapporten ble formelt lansert på et eget AFI-seminar torsdag morgen.