Nyheter
Samler nordisk kunnskap om «jobb-demokratiet»

28. oktober 2019

Dette notatet samler kunnskap om bedriftsdemokratiets virkemåte. Vi ser  på litteratur fra nordiske land etter 2009. Et generelt funn er at overraskende få studier har undersøkt utbredelse, omfang av og kvaliteten på de bedriftsdemokratiske ordningene – hverken nasjonalt, på tvers av landene, eller mellom sektorer eller bransjer. Notatet er del av et løpende prosjekt utført for Arbeids- og sosialdepartementet.