logo fafo 194x64
Samlet løft innen pensjonsforskning

02. november 2018

Fire ledende fagmiljø innen forskning på pensjon har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet gått sammen om PensjonsLAB. I løpet av en fireårsperiode  skal det norske pensjonssystemets legitimitet og bærekraft, samt befolkningens bruk, granskes og utredes. Prosjektet har også fått sin egen portal – Pensjonslab.no.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi