Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
VGS-fraværet går ned – men flere elever står i fare for å falle fra

25. januar 2019

Hvordan opplever elevene fraværsgrensen i videregående skole? Denne andre delrapporten konsentrerer seg om elevenes responser og håndtering av regelen. Funnene antyder at selv om fraværsgrensen øker nærvær og reduserer fravær for mange, øker også sannsynligheten for «ikke vurderingsgrunnlag» i ett eller flere fag med om lag 10 prosent. Disse elevene befinner seg på mange måter i «fraværsgrensens dødvinkel».