Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Lise LienOppdragsgiver(e)

KSProsjektperiode

 
august 2016
desember 2016

IA-ledelse 2.0

Fafo skal på oppdrag fra KS følgeforske prosjektet "Ned med sykefraværet! IA-ledelse 2.0".

Prosjektet er et samarbeid mellom KS og NAV og er rettet mot 27 større kommuner med høyt sykefravær. Målet er å gi drahjelp til kommunenes eget arbeid med å redusere sykefraværet.

Fafo-rapport 2016:46
Oppstartanalyse av satsingen