Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Tove Midtsundstad


Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Posten Norge AS


Forskningstema

Pensjon


Prosjektperiode

 
januar 2005
desember 2005

Posten - Gjennomgang av pensjonsforslag

Gjennomgang og diskusjon av ulike sider ved forslag til ny innskuddsbasert tjenestepensjonsordning for hele Posten konsernet. Drøftelser skal se den nye ordningen ift. den tidligere yrtelsesbaserte ordningen i Statens pensjonskasse.