Arbeidsmiljø blant pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole
Spesialkjøringer for Norsk Lærerlag på basis av Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 1993

Ordrenummer:

912

Kristine Nergaard

Andre Fafo-utgivelser

1994