Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Velferdsstatens siste hull?

Svalund, J.

Samfunnsspeilet 4 Statistisk sentralbyrå 2005

Les artikkelen

Forskningstema: Velferdstjenester

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Velferdsstatens siste hull?