logo fafo 194x64

Fafo-notater

Fra lokal kunnskap til sentrale beslutninger

En gjennomgang av UDIs opplegg for informasjonsinnhenting ved kommunemøter og formidling av informasjonen til KAD
Fafo-notat 1997:01
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen

Evaluering av oppfølgingstjenesten i Reform 94

Fafo-notat 1997:02
Marit Egge og Tove Midtsundstad (red.)

Defining the Role of the Middle Manager

Fafo-paper 1996:01
Dag Olberg

Organisasjonsgraden målt gjennom AKU 2. kvartal 1995

Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:15
Kristine Nergaard

Arbeidsgiverorganisering i den offentlige randsonen Apo og NAVO

Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:13
Åsmund Arup Seip

NHO: Medlemmer, organisasjonsgrader og tariffavtaler

Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:11
Torgeir Aarvaag Stokke

Sykefravær: Hva koster det og hvor mange er de?

Fafo-notat 1996:10
Axel West Pedersen

Norske foretaks investeringer i utlandet

Fafo-notat 1996:09
Torunn Kvinge

Estimering av tariffavtaledekningen i Norge – strategier og foreløpige makrotall

Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:08
Torgeir Aarvaag Stokke

Bruk av midler i særforbundene

Fafo-notat 1996:07
Else Ragni Yttredal

Overganger mellom arbeid og pensjon i staten

Fafo-notat 1996:06
Tone Fløtten
<<  39 40 41 42 43 [4445 46 47 48  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B