Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Alternativ VG3 for elever som ikke får læreplass
Underveisrapport

Fafo-notat 2014:12
ISSN 0804-5135

2014 86 s kr 186,- Ordrenr: 10199

Nettutgave

(pdf 595 kB)

Fylkeskommunen har et ansvar for å gi et alternativt Vg3-tilbud til elever som ikke får læreplass. Fram til nå har erfaringene vært at det alternative Vg3-tilbudet ikke har fungert godt nok, og at det ikke har blitt oppfattet som likeverdig med læretid.

På bakgrunn av dette har det fra skoleåret 2013–2014 blitt igangsatt forsøk i fem fylkeskommuner med et forsterket alternativt Vg3-tilbud for dem som ikke får læreplass. Dette er den første av to rapporter i evalueringen.

I denne første delen av evalueringen undersøker vi hvordan forsterket alternativ Vg3 har blitt organisert i de ulike fem fylkene, hvem som får tilbudet, og hvilken opplæring og oppfølging elevene får. Kartleggingen bygger på kvalitative intervjuer med ulike aktører i de fem fylkene, samt kvantitative data om hvordan det går med elevene i tilbudene.

186,00 kr
186,00 kr

Ordrenummer:

10199