Arbeidsmiljø og HMS-arbeid i kommunesektoren
En sitatsamling til Fafo-rapporten Ingen grenser?

Ordrenummer:

927

Leif E. Moland

Andre Fafo-utgivelser

1999

Nettutgave Dette er en samling av sitater fra samtaler med ca 120 ansatte og ledere i fire kommuner om arbeidsmiljøet i pleie- og omsorgssektoren og kommunens arbeid med Internkontroll for Helse, miljø og sikkerhet. Intervjuene ble foretatt i 1998