Bemanningsforetak
Reguleringsmodeller i utvalgte europeiske land

Ordrenummer:

10099

Kristin Alsos

Fafo-notat 2010:03
ISSN 0804-5135

2010

Nettutgave

(pdf276kb)

EUs direktiv om arbeid i bemanningsforetak skal gjennomføres i norsk rett i 2011. Direktivet inneholder blant annet et prinsipp om likebehandling når det gjelder arbeidsvilkår i bemanningsforetaket og i innleiebedriften, og krever endringer i den norske lovgivningen. Tilsvarende prinsipper kan en imidlertid allerede finne i flere europeiske land. Notatet tar for seg hvordan dette, og andre reguleringsspørsmål, er løst i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland.