logo fafo 194x64
Boligsosiale utfordringer i Nes kommune
En foranalyse

Ordrenummer:

10254

Vidar Bakkeli

Fafo-notat 2017:04
ISSN 0804-5135

2017

pdf (945 kB)

I dette notatet undersøkes boligsosiale utfordringer i Nes kommune. Notatet inneholder analyser av boligmarked, sosiale forhold, organisering og praksis i det boligsosiale arbeidet, bruk av kommunale boliger og virkemidler. Vi finner blant annet utfordringer innen boligtilbudet rettet mot rus, psykiatri og ungdom. Det er potensial for bedre samarbeid på tvers av tjenestene. Prosjektet er finansiert av Nes kommune.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B