EU-utvidelsen: Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier?

Fafo-notat 2006:14
ISSN 0804-5135

2006

Dette er en underveisrapportering fra Fafos strategiske instituttprogram: Arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen: Konsekvenser for bedrifters arbeidskraftstrategier, institusjonell regulering og tilpasning i arbeidsmarkedet.

 

Se sluttrapporten fra prosjektet: Grenseløst arbeidsliv?

Ordrenummer:

10004