Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet
Oppsummering av Arbeidsdepartementets konferanse, 10.-11. september 2012

Ordrenummer:

10162

Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos

Fafo-notat 2012:16
ISSN 0804-5135

2012

Nettutgave

(pdf451kb)

Arbeidsmiljøkriminalitet kan ha alvorlige følger, ikke minst for den enkelte arbeidstaker. Dersom bruddene på regelverket ikke får konsekvenser, kan det framstå som et lønnsomt alternativ for useriøse bedrifter og skape en vanskelig konkurransesituasjon for bedrifter som følger regelverket. Dette er utgangspunktet for Arbeidsdepartementets arbeid med hvordan arbeidsmiljøkriminalitet skal håndheves. Dette notatet er en oppsummering av departementets konferanse om temaet i september 2012.