logo fafo 194x64
Hvorfor finnes professorer uten utdanning?
Om lønnsforskjeller for grunnskoleutdannede i offentlig sektor

Ordrenummer:

10245

Bård Jordfald

Fafo-notat 2016:21
ISSN 0804-5135

2016

(pdf 502 kB)

Dette notatet inngår som en del av prosjektet «Lønnsforskjeller i arbeidsmarkedet 1997-2007. Notatet ser nærmere på hvorfor statsansatte med utdanning på grunnskolenivå har høyere lønn enn dem med samme registrerte utdanningsnivå i kommunesektoren. Videre blir det gjennomgått hvordan utdanning kategoriseres, hvordan registreringsår kan påvirke hvilket nivå man blir registrert med, samt hvilke feilkilder som kan gjøre seg gjeldende. En stor del av lønnsforskjellene mellom de statstilsatte og de kommunalt tilsatte skyldes at de befinner seg i ulike yrker, selv om de er registrert med samme utdanningsnivå.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B