logo fafo 194x64
Landsoverenskomsten HK-Virke – bestemmelser og bruk

Ordrenummer:

10272

Dag Olberg og Johannes Oldervoll

Fafo-notat 2018:07

ISSN 0804-5135

2018

Last ned nettutgaven

(pdf 381 kB)

Dette notatet omhandler virksomhetenes bruk av Landsoverenskomsten HK-Virke. Notatet oppsummerer en undersøkelse som ble laget som bistand til Strukturutvalget, et partssammensatt utvalg som ble nedsatt under tarifforhandlingene våren 2016. Utvalget hadde blant annet som oppgave å vurdere og komme med forslag til forbedringer i Landsoverenskomsten. Strukturutvalget ønsket at Fafo skulle gjennomføre en undersøkelse i et utvalg virksomheter, der representanter for de ansatte og arbeidsgiversiden ble intervjuet. Temaet var overenskomstens brukervennlighet, partenes muligheter for å finne lokale løsninger samt muligheter og behov for modernisering av avtalen. Undersøkelsen ble gjennomført i 2017. Prosjektet ble finansiert av Fellestiltakene LO-Virke.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi