LOFU11 - NAV - en fyrlykt for IA-arbeid i omstilling


Prosjektdeltaker(e)

Anne Inga Hilsen

Eksterne forskere

Anne Inga Hilsen


Oppdragsgiver(e)

LOProsjektperiode

mars 2011
desember 2013
81725