Lov eller avtale
Fagbevegelsen, den sosiale dimensjon og kollektive forhandlinger i Europa etter Maastricht

Ordrenummer:

816

Jon Erik Dølvik

Fafo-notat 816

1992