Lovfestet minstelønn i Norge?

Ordrenummer:

772

Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-notat 2005:13
ISSN 0804-5135

2005

Nettutgave

(pdf 310k)

Med lovfestet minstelønn menes et minste lønnsnivå som enten fastsettes ved lov eller med hjemmel i lov. Som regel vil det være én sats for voksne arbeidstakere, og denne satsen gjelder i alle eller i de aller fleste deler av arbeidsmarkedet. Lovfestet minstelønn finnes i mange europeiske land, men ikke i Norden.

EU-utvidelsen har gjort at lovfestet minstelønn diskuteres som et mulig virkemiddel i Norge. Ingen av de europeiske landene som er drøftet i notatet har innført lovfestet minstelønn som tiltak mot uønsket press på eksisterende tariffavtaler. Motivet bak lovfestet minstelønn er i stedet å gjøre noe med innenlandske lavlønnsproblemer.