Medbestemmelse og samarbeid lokalt

Fafo-notat 2012:13
ISSN 0804-5135

2012

Nettutgave

(pdf603kb)

Hvordan står det til med den norske arbeidslivsmodellen lokalt? Hvordan fungerer samarbeidet mellom partene på virksomhetsnivå? Dette er sentrale spørsmål som diskuteres i dette notatet. Notatet bygger på intervjuer med tillitsvalgte fra Fellesforbundet, både på virksomhetsnivå og fra forbundsnivå. Hovedmålet har vært å identifisere hva som fungerer godt og mindre godt når det gjelder partssamarbeid og medbestemmelse.

Ordrenummer:

10159