logo fafo 194x64
Næringspolitiske utfordringer i ÅLAV-regionen

Ordrenummer:

708

Stein Gunnes og Martin Byrkjeland

Fafo-notat 2003:10
ISSN 0804-5135

2003

Nettutgave

(pdf 477k)

Denne utredningen tar for seg næringspolitiske utfordringer i det interkommunale samarbeidet mellom Årdal, Lærdal, Aurland og Vik - ÅLAV. Det har vært lagt vekt på å identifisere faktorer som kan ha betydning for utviklingen av næringslivet i regionen, og peke på næringer som kan være drivkraft og katalysator for næringsutvikling og sysselsetting.

Utredningenen er konsentrert om industri, landbruk, handel reiseliv, og kunnskapsbasert tjenesteyting. Den er basert på intervju med nøkkelinformanter i et utvalg av virksomheter og i FoU og forvaltning, samt bearbeiding av statistiske data. Det siste har blitt utført i samarbeid med Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Sintef. Prosjektet har underveis vært lagt fram for og drøftet med en styringsgruppe bestående av ordførerene i de fire kommunene, representanter for Hydro Årdal og Årdal Utvikling.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B