logo fafo 194x64
Når næringslivet omstiller seg
Hvilke utfordringer møter fagbevegelsen i Grenland?

Ordrenummer:

726

Stein Gunnes og Berit Kvalsvik Teige

Fafo-notat 2004:01
ISSN 0804-5135

2004

Nettutgave

(pdf 134 kB)

Hvilke utfordringer møter fagbevegelsen i et arbeidsliv med store omstillinger? For å belyse gjeldende problemstilling har vi tatt utgangspunkt i prosessindustrien i Grenland og i et konkret samarbeidsprosjekt – IndustriCluster Grenland (ICG) og Vedlikeholdsprosjektet – mellom fagforeningene og ledelsen i de syv prosessbedriftene Borealis, Noretyl, Norcem, Hydro Polymers, Eramet, Hydro Porsgrunn og Norske Skog Union. Gjennom samtaler med tillitsvalgte i de syv prosessbedriftene, LO Telemark og andre aktører tilknyttet ICG, har vi satt søkelys på sentrale problemstillinger som utfordrer fagbevegelsen.
Notatet er skrevet på oppdrag for LO.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B