Oppsigelsesvern i Norge og EF
En sammenligning av oppsigelsesvernet i Norge, Danmark, Frankrike og Storbritannia

Anne Rogstad

Fafo-notat 809

Forskningstema: Organisering i arbeidslivet, Tariffavtaler og lovreguleringer

Utgitt: 1990 Id-nr.: 809