Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Organisatoriske løsninger i videregående opplæring: Fungerer integrering bedre enn segregering?

Jens B. Grøgaard

Fafo-notat 2000:04

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Dette notatet diskuterer om elevenes kompetanseoppnåelse på videregående nivå påvirkes av undervisningens organisatoriske innretning. Vi benytter et begrepsapparat fra sosialøkonomisk velferdsteori som hjelpemiddel til å gjennomføre denne vurderingen. Analysen bygger på datasett som omfatter første og andre reformkontingent i tilknytning til Reform 94 – henholdsvis elever som begynte på grunnkurs høsten 1994 og høsten 1995.
Notatet og undersøkelsen som ligger til grunn for notatet, er finansiert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 637