Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Tariffavtaler i skandinavisk luftfart

Bjørn Andersen

Fafo-notat 2001:04

Nettutgave

Forskningstema: Organisering i arbeidslivet

Dette notatet kartlegger organisasjons- og tariffavtaleforholdene i de norske flyselskapene, samt i den svenske og danske delen av SAS. Kartleggingen viser høy organisasjonsgrad, mange fagforeninger og svært uoversiktlig tariffavtalestruktur. Mens arbeidsgiversiden er preget av sterk samordning, med Flyselskapenes Landsforening (FL) som part i de aller fleste tariffavtalene, er arbeidstakersiden kjennetegnet av fragmentering og manglende samordning.

Arbeidskonflikter innen luftfart er forsøkt kartlagt for perioden 1966-2000. Det er særlig sertifisert personell og de frittstående fagforeningene som utmerker seg med høyt konfliktnivå. To av disse yrkesgruppene (piloter og sertifiserte flyteknikere) er grupper med høyt lønnsnivå. Mulighetene til å gjennomføre effektive streiker er imidlertid ikke begrenset til sertifisert personell. Et særegent trekk ved luftfartsbransjen er at så og si alle yrkesgrupper har denne muligheten, i den forstand at streik er et effektivt kampmiddel uavhengig av faggruppe. Samtidig er det store variasjoner i antall konflikter over tid, og konfliktnivået i luftfarten ser ut til å følge et mønster med lange linjer.

Utgitt: 2001 Id-nr.: 660