logo fafo 194x64

Fafo-rapporter

Kampen om framtiden

Frontlinjer 2006
Fafo-rapport 098
Dag Odnes, Andreas Hompland, Arne Pape og Terje Rød Larsen (red.)

Fleksibilitet og fagorganisering

Fafo-rapport 097
Dag Olberg

Arbeidsmarkedspolitikken i en brytningstid

Erfaringer med bruk av arbeidsmarkedstiltak
Fafo-rapport 096
Hanne Bogen og Thore K. Karlsen

Det kom som et sjokk ...

Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner
Fafo-rapport 095
Torunn Olsen

En næring i nytelse?

Utviklingstrekk i nærings- og nytelsesmiddelindustrien
Fafo-rapport 094
Arild H. Steen

Samarbeid gjør sterk?

Ledelse og demokrati i kooperative bedrifter
Fafo-rapport 093
Leif Moland

Svar skyldig

Velferdsstatens utfordringer - partienes svar
Fafo-rapport 092
Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red)

Over stokk og stein

Arbeidsleie i bygg og anlegg
Fafo-rapport 091
Dag Stokland

Oss i mellom

Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting - Regjering
Fafo-rapport 090
Gudmund Hernes og Kristine Nergaard

Arbeidstid og fleksibilitet i arbeidslivet

Fafo-rapport 089
Thore K. Karlsen

Den nye breddeidretten

Ønsker og behov for fysisk aktivitet
Fafo-rapport 088
Øivind Danielsen

Privatisering eller fornyelse?

Holdninger til velferd, byråkrati og private løsninger
Fafo-rapport 087
Hanne Bogen og Ove Langeland

Inntekt og levekår blant kunstnere 1986

Fafo-rapport 086
Pål Espen Søbye og Kristine Nergaard

Fysisk aktivitet på arbeidsplassen

Nye tider - nye strategier for bedriftsidretten?
Fafo-rapport 085
Ole Fredrik Ugland og Jon Erik Dølvik

For lang og tro tjeneste?

Pensjoner i arbeidsmarkedet
Fafo-rapport 084
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Spillet om velferdsstaten

Beskrivelse og diskusjon av utviklingstrekk i velferdsstaten
Fafo-rapport 083
Jon M. Hippe

Sosialpolitisk kalender 2. utg.

En oppslagsbok om endringer innenfor helse- og sosialpolitikken
Fafo-rapport 082
Jon M. Hippe

Lønnstakerorganisering

Tre rapporter om utfordringer for fagbevegelsen
Fafo-rapport 081
Arvid Fennefoss

Kluss i vekslinga

Fritid, idrett og organisering
Fafo-rapport 080
Jon Erik Dølvik, Øivind Danielsen og Gudmund Hernes

Vinn - vinn! 2. utg.

Samarbeidsorientert bedriftsutvikling i et strategisk perspektiv
Fafo-rapport 079
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen
<<  48 49 50 51 52 [5354 55 56  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B