logo fafo 194x64

Fafo-rapporter

Inkludering og mangfold i Rema 1000. Kortrapport

Fafo-rapport 2016:25
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Lokal lønnsdannelse i staten 2014

Fafo-rapport 2016:24
Bård Jordfald

Rettmessig forskjellsbehandling?

Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser
Fafo-rapport 2016:23
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet

Fafo-rapport 2016:22
Jørgen Svalund og Geir Veland

Hva er seniorkompetanse?

Fafo-rapport 2016:21
Anne Inga Hilsen

Language and Social Survey in Morocco

A Tabulation Report
Fafo-report 2016:20
Tewodros Aragie Kebede and Kristian Takvam Kindt

«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»

Evaluering av godkjenningsordningen i renhold
Fafo-rapport 2016:18
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad

Ekstern barnehagevurdering

Hvorfor, hvordan og hva er erfaringene?
Fafo-rapport 2016:17
Beret Bråten og Henriette Lunde

Samhandlingsfase og BIM på byggeplass

Erfaringer fra Urbygningen ved NMBU
Fafo-rapport 2016:16
Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Sjatteringer av likhet

Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft
Fafo-rapport 2016:15
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad

Økonomiske og sosiale utviklingstrekk i norske satsingsland for utdanning

Betydning for norsk utdanningsbistand i Malawi, Niger, Etiopia, Sør-Sudan og Nepal
Fafo-rapport 2016:14
Anne Kielland

Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene

Fafo-rapport 2016:13
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen

Education in Niger

Fafo-report 2016:12
Anne Kielland

Med mandat til å hjelpe

Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger
Fafo-rapport 2016:11
Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt

Rekruttering til design- og håndverksfagene

Fafo-rapport 2016:10
Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland

Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag

Fafo-rapport 2016:09
Rolf K. Andersen og Silje Andresen

Sammen om en bedre kommune: En oppsummering

Fafo-rapport 2016:08
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor

Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Nullpunktsanalyse
Fafo-rapport 2016:07
Kristine Nergaard

Hjemme, borte eller uavgjort?

Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenestene
Fafo-rapport 2016:06
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland

Digital kontroll og overvåking av arbeid

Omfang og praksis
Fafo-rapport 2016:05
Mona Bråten
<<  2 3 4 5 6 [78 9 10 11  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B