Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Arbeidsforhold i vegsektoren

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Prosjektperiode

 
oktober 2013
desember 2014

Fafo har fått oppdraget med å finne ut mer om arbeidsforholdene i transportnæringen. Forprosjektet ble avsluttet høsten 2013, og dette arbeidet videreføres nå i et hovedprosjekt. Formålet er å kartlegge arbeidsforhold og arbeidsvilkår innenfor godstransport og turbil. Målet med prosjektet er å få tilstrekkelig kunnskap om de utfordringer og problemstillinger som gods- og turbilbransjen står overfor for å kunne si noe om hvilken innsats som er nødvendig fremover.

 

Transportnæringen er en internasjonalisert bransje med økende konkurranse. For arbeidstakerne kan hverdagen være preget av lange økter, nattarbeid og mye stillesitting.

Bakgrunnen for prosjektet er en bekymring for framveksten av useriøse virksomheter og aktører som ikke ivaretar elementære krav til arbeidsforhold og sikkerhet for arbeidstakerne.

Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og TØI, prosjektet og prosjektlederansvaret ligger hos Fafo. Andre som er knyttet til prosjektet er: Henrik Sterberg, Universitetet i Lund, (samarbeidsavtale) Tommy Tranvik, Insitutt for rettsinformatikk, Universtietet i Oslo (samarbeidsavtale)

Arbeidsforhold i gods og turbil

Fafo-rapporter og -notater