logo fafo 194x64
Arbeidsforhold i vegsektoren

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Fafo har fått oppdraget med å finne ut mer om arbeidsforholdene i transportnæringen. Forprosjektet ble avsluttet høsten 2013, og dette arbeidet videreføres nå i et hovedprosjekt. Formålet er å kartlegge arbeidsforhold og arbeidsvilkår innenfor godstransport og turbil. Målet med prosjektet er å få tilstrekkelig kunnskap om de utfordringer og problemstillinger som gods- og turbilbransjen står overfor for å kunne si noe om hvilken innsats som er nødvendig fremover.

 

Transportnæringen er en internasjonalisert bransje med økende konkurranse. For arbeidstakerne kan hverdagen være preget av lange økter, nattarbeid og mye stillesitting.

Bakgrunnen for prosjektet er en bekymring for framveksten av useriøse virksomheter og aktører som ikke ivaretar elementære krav til arbeidsforhold og sikkerhet for arbeidstakerne.

Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og TØI, prosjektet og prosjektlederansvaret ligger hos Fafo. Andre som er knyttet til prosjektet er: Henrik Sterberg, Universitetet i Lund, (samarbeidsavtale) Tommy Tranvik, Insitutt for rettsinformatikk, Universtietet i Oslo (samarbeidsavtale)

  • Prosjektperiode: oktober 2013
  • - : desember 2014

Fafo-rapporter og -notater

  • Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik
    Fafo-rapport 2014:58

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B