Bedriftsdemokratiets tilstand
Medbestemmelse, medvirkning og innflytelse i 2009

Ordrenummer:

20125

Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2009:35
ISBN 978-82-7422-693-7
ISSN 0801-6143

2009, 152 s kr. 252,- Ordrenr: 20125

Nettutgave

(pdf 1.86mb)

Hvordan står det til med det norske bedriftsdemokratiet 102 år etter Verkstedsoverenskomsten, 74 år etter Hovedavtalen, 50 år etter samarbeidsforsøkene og 32 år etter arbeidsmiljøloven? Hvor utbredt er de bedriftsdemokratiske ordningene og hvilken oppslutning har de hos ledere og ansatte? Hvordan praktiseres medbestemmelse og medvirkning i virksomhetene? Har norske arbeidstakere innflytelse? I tilfelle hvor mye og på hva? Har bedriftsdemokratiet noe å si for effektivitet, organisasjon og ledelse på arbeidsplassene? Hvordan kan den norske samarbeidsmodellen videreutvikles i en tid som krever forandring? Dette er spørsmål som belyses og drøftes i denne rapporten.

252,00 kr