logo fafo 194x64
Bedriftsstrategier i nærings- og nytelsesmiddelindustrien

Ordrenummer:

127

Torunn Olsen

Fafo-rapport 127
ISBN 82-7422-066-8

1991

Nettutgave

(pdf 5 MB)

Endringer i handlingsbetingelsene vil føre til at større deler av næringsmiddelindustrien blir konkurranseutsatt. I denne rapporten fokuserer vi på enkelte strategier bedriftene kan ta i bruk for å møte denne utfordringen, og hvilken betydning disse strategiene kan ha for NNN og de ansatte.

Rapporten behandler på den ene siden bedriftenes eksterne strategier. Vil norsk næringsmiddelindustri bli kjøpt opp av utenlandske investorer? Kan vi forvente ytterligere restruktureringer innen næringsmiddelindustrien på 90-tallet?

På den andre siden studeres bedriftsinterne strategier; organisering av selskapet, forhold knyttet til produksjonen og kompetansebehovet, og endringer av driftstiden.

Rapporten er den tredje i Fafos rapportserie om nærings- og nytelsesmiddelindustrien i Norge.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B