logo fafo 194x64
Det er jo ingen som sulter her, men...
Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom

Ordrenummer:

20060

Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll

Fafo-rapport 2008:18
ISBN 978-82-7422-627-2
ISSN 0801-6143

2008, 102 s

Nettutgave

(pdf 738kb)

Denne rapporten presenterer en kvalitativ undersøkelse av et utvalg norske kommuners arbeid med å forebygge og bekjempe fattigdom. Rapporten er ingen evaluering – hensikten har vært å drøfte hvordan disse kommunene forstår fattigdom, å se på hvilke utfordringer de møter og på hva som er deres erfaringer med å iverksette og gjennomføre en lokal fattigdomspolitikk.
Fattigdom er et felt med sterkt politisk engasjement på nasjonalt nivå, og en del av målet for vår studie har vært å finne ut hvordan nasjonale fattigdomsstrategier blir oppfattet og iverksatt på kommunalt nivå.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B