Et bedre NAV for brukerne
Modell for brukermedvirkning i NAV

Fafo-rapport 2015:33
ISBN 978-82-324-0226-7
ISSN 0801-6143

2015

(pdf 632 kB)

Brukermedvirkning er et viktig tema både for brukerorganisasjonene og NAV. Dette er utgangspunktet for at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) tok initiativ til prosjektet «Modell for brukermedvirkning i NAV – evaluering og videreutvikling», finansiert av FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd. Fafo har sett på hvordan brukerutvalgene i NAV er sammensatt og hvordan de arbeider, og foreslår endringer og tiltak for videreutvikling. Forskerne finner både god praksis og et betydelig forbedringspotensial hvis brukerutvalgene skal fungere etter intensjonen.

202,00 kr
202,00 kr

Ordrenummer:

20438