Et trygt sted å vente
Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige

Ordrenummer:

20654

Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen

Fafo-rapport 2018:05
ISBN 978-82-324-0426-1 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0427-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 169 s, kr 319,- Ordrenr 20654

(pdf 1366 kB)

English summary

I denne rapporten ser vi på hvordan omsorgsansvaret for enslige mindreårige på mottak utøves i Norge i dag. Vi spør om mottakene klarer å sikre at ungdommenes grunnleggende behov for mat, søvn, trygghet, sosiale relasjoner og selvrealisering blir møtt, og diskuterer ungdommenes omsorgsbehov i lys av nyere hjerneforskning. Utlendingsdirektoratet står i et spenningsforhold mellom behov for å kontrollere at mottakene yter forsvarlig omsorg i tråd med deres retningslinjer, samtidig som de trenger å gi mottakene frihet til å tilpasse driften til å møte ungdommenes behov.

319,00 kr