FO sett fra grasrota

Ordrenummer:

20155

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2010:11
ISBN 978-82-7422-724-8
ISSN 0801-6143

2010, 86 s kr. 186,- Ordrenr: 20155

Nettutgave

(pdf 545kb)

Hvordan ser hverdagen for klubbene i Fellesorganisasjonen (FO) ut? Hvilke utfordringer møter tillitsvalgte som skal ivareta medlemmenes interesser på de ulike arbeidsplassene? Hvilke behov for bistand og oppfølging har hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte, og i hvilken grad støtter forbundets øvrige nivåer opp og yter god service til klubbene og medlemmene? Og er FOs organisasjonsstruktur tilpasset de behov som tillitsvalgte på klubbnivå har? Dette er spørsmål som blir belyst i denne rapporten, som også er et bidrag til den pågående debatten om FOs organisasjonsstruktur


186,00 kr