Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Har vi lærefag som er relevante for kommunesektoren?

Fafo-rapport 2011:36
ISBN 978-82-7422-849-8 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-850-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2011, 86 s kr. 186,- Ordrenr: 20227

Nettutgave

(pdf 528kb)

Helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget er to lærefag som særlig retter seg mot kommunesektoren. I denne rapporten spør vi i hvilken grad disse fagene gir en kompetanse som er i samsvar med de opplevde kompetansebehovene i sektoren, i dag og i årene framover. Vi spør også om hvordan kommunene kan utvikle seg som lærebedrifter, og vi diskuterer behovet for fagskoletilbud rettet mot kommunesektoren.

Datagrunnlaget for rapporten er kvalitative og kvantitative undersøkelser som er gjennomført høsten 2011. I tillegg har vi gjennomført analyser av Lærlingundersøkelsen 2010-2011, med særlig vekt på lærlinger i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.

186,00 kr

186,00 kr

Ordrenummer:

20227